Jump to main focus

Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

Full text online since: 2001
Subject Area:
Subject Heading:
Website:
Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Frequency (of publication): Volltext, Online und Druckausgabe
Cost: kostenpflichtig
ISSN (Print edition): 0254-3486
Additional information: Volltextzugang über Sabinet Die Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie publiseer bydraes uit enige gebied van die natuurwetenskap en die tegnologie. Die inhoud word onder die volgende hoofde ingedeel: standpunt, navorsings- en oorsigartikels, navorsingsbriewe, vakterminologie, opsommings van referate, algemene artikels en berigte, opsommings van proefskrifte en verhandelings, boekaankondigings en boekresensies, korrespondensie, aankondiging van toekomstige byeenkomste. Bydraes moet in Afrikaans geskryf wees, maar bydraes in Nederlands en Duits in die kategorieë hierbo kan ook voorgelê word
ZDB Number: 2141507-9

Select a format and save the data or provide a recipient's address and have the data sent via e-mail.

or
or

Select the appropriate citation format, copy it to the clipboard, and have it sent by e-mail or save it as a PDF file.

or
or

Please check that the citation is formally correct prior to using it in a paper. You might like to use the "Export" dialogue for formatting citations yourself for a reference management program.

xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -